Nieuw woonzorgcentrum op de site van De Maeyer


donderdag, 17 maart, 2011
Huis De Maeyer

De komst van het nieuwe woonzorgcentrum op de Brusselsesteenweg in het centrum van Zemst wordt steeds concreter. De plannen werden al gemaakt door de architect en in maart wordt de procedure opgestart voor de goedkeuring van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Anima Care wil dit jaar nog starten met de bouw van het rusthuis.

Uit een onderzoek van de Vlaamse overheid blijkt dat Zemst slecht bedeeld is op vlak van woonzorgcentra. De komst van het rusthuis in Hofstade, waarvan de bouw binnenkort afgerond zal worden, lost al een deel van de problemen op, maar nog niet alles. Daarom worden de plannen voor een nieuw woonzorgcentrum op de Brusselsesteenweg nu echt concreet. "Er zullen negentig rusthuisbedden en een twintigtal serviceflats komen", zegt Johan Crijns, CEO van Anima Care, dat de uitbating en bouw van het centrum zal verzorgen. "In het woonzorgcentrum zullen we senioren die geen tot veel zorg nodig hebben, een plaats kunnen geven. Senioren die geen zorg nodig hebben, kunnen in onze serviceflats terecht. Daarnaast biedt het rusthuis plaats aan mensen die zorg nodig hebben en in de toekomst willen we een afdeling opbouwen voor zwaar zorgbehoevenden. Bovendien zal de afdeling 'kort verblijf' mensen opvangen die enkele dagen hulp nodig hebben."

Midden 2013

Anima Care hoopt eind dit jaar met de werken te kunnen starten. "Lukt dat, dan zou het woonzorgcentrum midden 2013 in gebruik kunnen genomen worden. De officiële procedure van het RUP wordt deze maand opgestart, maar de steun van hogere instanties hebben we al. Ik durf met zekerheid te zeggen dat het rusthuis er komt."

Ook burgemeester Bart Coopman (CD&V) kijkt uit naar de komst van het nieuwe woonzorgcentrum. "Het is echt noodzakelijk, want de wachtlijst bij het OCMW is enorm. In onze gemeente beschikken we voorlopig slechts over één rusthuis, namelijk RVT Releghem. Het nieuwe woonzorgcentrum in Hofstade is ook bijna klaar, maar dat volstaat niet om alle zorgbehoevenden een onderdak te geven. Onze gemeente heeft echt nood aan een derde rusthuis."

De komst van het woonzorgcentrum staat nog niet honderd procent vast, maar volgens de burgemeester is de kans miniem dat het er niet komt. "We hebben de mening van de omwonenden al gevraagd en niemand is tegen de komst van het centrum. Zodra het RUP goedgekeurd wordt, zal de bouwaanvraag dan ook ingediend worden", besluit de burgemeester.